Inbraakbeveiliging voor bedrijven

 

 

Electronische Beveiliging

Het samenstellen van een goed betrouwbaar pakket gebeurt vakkundig door ons.Hierdoor krijgt u een betrouwbaar eindproduct dat aan alle gestelde normen zal voldoen.

 

Uw installatie moet betrouwbaar zijn en geen vals alarm geven door gebreken van de installatie zelf, want door al de loze alarmmeldingen is reactie van betreffende instanties steeds voor niets en komen er maatregelen welke de beveiliging van uw pand niet bevorderen.Wij geven naast de installatie ook nog een stuk voorlichting over het gebruik van de installatie. Voor onderhoud bent u bij AlarmPoint ook aan het juiste adres.

 

 

Bouwkundige Beveiliging

Door het gebruik van veiligheids hang en sluitwerk kan een voorsprong genomen worden op de inbreker. Door de jaren lange ervaring weten wij wat de gevoelige plaatsen zijn en voorzien deze van aangepast materiaal.  

 

 Veiligheids hang en sluitwerk

Bij bestaande situaties is het vaak niet mogelijk om het originele sluitwerk aan te passen aan de huidige veiligheids normen en zal het vervangen dienen te worden. In andere gevallen kan het plaatsen van bijzetsloten voldoen om de gestelde normen te behalen. Dit zal ter plaatse bekeken worden en aangepast worden. Nadat alles is voorzien van veiligheids hang en sluitwerk zal een keuring plaatsvinden waarna bij goedkeuring een borgcertificaat afgegeven zal worden worden.

 

 Glasbeveiliging

Glas kan de zwakste schakel in beveiligingssystemen zijn, maar om dat te minimaliseren is er glasbeveiligingsfilm ontwikkeld. Wanneer u glasbeveiligingsfilm toepast zal het glas bij inslag wel breken maar de scherven blijven op hun plaats door de hechting aan de sterke film.Glasbeveiligingsfilm werkt dus inbraakvertragend, verhoogt de persoonlijke veiligheid en help de schade door rondvliegende glasscherven te beperken.

 

 Alarmcentrale

De Pac meldkamer bewaakt uw bezit op afstand. Het bewaken van uw bezit gebeurt elektronisch door middel van een on-line verbinding met de in uw pand aangebrachte beveiligingsinstallatie. Een alarm is direct op de terminals van de Pac meldkamer zichtbaar, waarop de centralist onmiddellijk adequate actie onderneemt, uiteraard zoals met u vooraf afgesproken is. De meldkamer controleert de werking van de installatie regelmatig. bij storing of twijfel over het functioneren, neemt de centralist snel maatregelen. De Pac meldkamer is uitgerust met geavanceerde computerapparatuur en speciaal voor dit doel ontwikkelde software, voor de grootst mogelijke efficiëntie en betrouwbaarheid. Alle gebruikers (abonnees, installateurs en alarmopvolgers) hebben voordeel bij de efficiëntie en gebruiksvriendelijkheid van het meldkamersysteem. U hoeft bij contact slechts uw 8 cijferige pincode in te voeren via de telefoon waarmee u belt. het meldkamersysteem herkent deze code al voordat u de centralist aan de lijn krijgt. De computer toont aan wie deze pincode toebehoort. De centralist weet dus wie zich aan de andere kant van de lijn zou moeten bevinden. De pincode kan overigens in het algemeen door de abonnee zelf bepaald worden. Onze uiterst bekwame medewerkers behandelen dagelijks zo'n twee tot drieduizend alarmmeldingen. Niet alleen kennis en ervaring is belangrijk, ook sociale vaardigheden spelen een grote rol bij het aantrekken van ons personeel. Want ook als het om een minder leuke boodschap gaat, moet de centralist zijn mannetje kunnen staan.